Lagerrensning

Vår mest generösa kampanj någonsin!

Rea på borstar & Bema sopredskap i webshopen.

Gäller t.o.m. 31/5 eller så långt lagret räcker.

Till kampanjvaror

Personuppgiftspolicy (GDPR)

Sweeptech AB värnar om din personliga integritet och strävar efter att skydda dina
personuppgifter på bästa sätt. Sweeptech AB, org.nr 556663-2369, är personuppgiftsansvarig
och ansvarar för att behandling sker enligt gällande lagstiftning. Denna policy beskriver varför
vi samlar in information om dig och hur informationen hanteras samt hur du kan kontakta oss.

Hantering av personuppgifter
Vi registrerar och lagrar information i våra kundregister. Vi samlar in dina personuppgifter,
såsom namn, e-postadress och telefonnummer när du handlar i vår webshop, beställer våra
produkter via telefon eller mail eller när du på annat sätt frivilligt delar dina personuppgifter
med oss. I och med att du lämnar uppgifterna ger du samtycke till att uppgifterna registreras.
Uppgifterna används i syfte att säkerställa avtalsuppfyllnad. Vi kan även komma att använda
personuppgifterna i syfte att följa upp kundrelationen samt vid eventuella utskick av
erbjudanden.

SweepTech AB behandlar och noterar inga känsliga personuppgifter om dig. Vi behandlar bara
de uppgifter vi behöver för att kunna uppfylla avtal med våra kunder och leverantörer. Syftet
är att kunna erbjuda och sälja våra produkter och tjänster till nya och gamla kunder. Om lagen
kräver ett mer specifikt samtycke från dig kommer vi naturligtvis fråga efter ett sådant.

Utöver detta använder vi så kallade cookies. Vi sparar ingen personlig information via cookies
och informationen om dig som besökare kan inte spåras av oss via cookies. Webbplatsen
använder sig av en så kallad sessionscookie: ASP.NET_SessionId. Cookien används för att spara
artiklar i varukorgen/kassan under tiden du surfar runt på sidan.
En cookie är en liten textfil som skickas från vår webbserver och som sparas av din webbläsare.
Det finns två sorters cookies, ”vanliga” cookies och sessionscookies. Sessionscookies
försvinner när du stänger din webbläsare och sparas alltså inte, medan vanliga cookies sparas
på din dator en längre tid.
Vill du inte acceptera cookies kan din webbläsare ställas in så att du automatiskt nekar till
lagring av cookies eller informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en cookie.
Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas. Se webbläsarens hjälpsidor
för mer information. Du kan också radera cookies manuellt från din hårddisk när som helst.
Väljer du att inte acceptera cookies kan vissa funktioner fortfarande användas, men du kan
begränsa funktionaliteten på vissa webbsidor.

 

Ändamål för personuppgiftsbehandlingen
Sweeptech behandlar dina personuppgifter i huvudsak för de ändamål som anges nedan samt
för de eventuella ytterligare ändamål som anges vid insamlingstidpunkten:
➢ För att fullgöra beställningar av produkter och tjänster.
➢ Möjliggöra god kundservice, som att hantera dina förfrågningar, rätta felaktiga
uppgifter eller skicka information som du har begärt.

➢ Uppgifter om köphistorik lagras och analyseras, samt ligger till grund för framtida
erbjudanden samt marknadsföring av både generell och riktad karaktär.
➢ För att skicka dig information och marknadsföring via e-post eller andra digitala
kontaktvägar såsom t.ex. sociala medier då du har en aktiv kundrelation med oss.
➢ För att skicka viktiga meddelanden som kommunikation om förändringar i våra villkor
och policyer.

Personuppgiftsbiträden
I de fall vi använder oss av tredjepartsleverantörer som hjälper oss att tillhandahålla våra
produkter och tjänster har vi avtal och rutiner för att skydda dina personuppgifter. Vi lämnar
aldrig ut dina personuppgifter till någon annan utan ditt samtycke.

Rättslig grund, lagring och gallring av personuppgifter
Innan vi behandlar personuppgifter gör vi en intresseavvägning för att avgöra om
behandlingen sker i enlighet med gällande lagstiftning. Vid intresseavvägningen gör vi en
bedömning om rätten till behandling av data enligt denna policy väger tyngre än den
registrerades intresse av skydd mot kränkning av den personliga integriteten.
Uppgifterna som du har lämnat till oss lagras och används för att vi ska kunna fullfölja våra
åtaganden gentemot dig samt bättre kunna tillfredsställa dina behov som kund och ge dig
bättre service.
Uppgifterna lagras och används även i informations- och marknadsföringssyfte. Detta innebär
att Sweeptech, såvida du inte skriftligen motsatt dig det, kan komma att använda dina
personuppgifter för att kontakta dig via epost med erbjudanden i egen regi. Vi kommer inte,
utan ditt samtycke, att vidareförmedla uppgifter om dig annat än om detta följer lagstiftning,
om det krävs i samband med att du beställt en produkt eller tjänst eller om SweepTech anser
att det krävs för att skydda och försvara rättigheter eller egendom tillhörande SweepTech.
Sweeptech kommer att bevara dina uppgifter tills det att du återkallar ditt samtycke eller tills
ändamålen med behandlingen upphör, max tre år efter senaste affärsrelationen. Viss
information kan behållas längre då det krävs så p.g.a. andra lagkrav, som exempelvis
bokföringslagen. Vid all hantering av personuppgifter iakttas dock alltid hög säkerhet och
sekretess.

Så här kontaktar du oss
För ytterligare information om personuppgiftshantering eller om du har frågor, är du
välkommen att kontakta oss. Om du vill få uppgifter rättade eller raderade så kan du begära
detta skriftligt till oss:

Sweeptech AB
Idrottsvägen 5
596 34 SKÄNNINGE

Mail: info@sweeptech.se
Telefon: 0142-880 90