December-Deals

Kantsopmaskin Kobra: Spara 5000 kr!

Hela Bema sortimentet: 10% rabatt på nya redskap!

Gäller t.o.m. 20/12.

Vikplogar och Diagonalplogar

Snöplogar

Snöplogar från 1,2 m. upp till 3,5 m.

Sopvalsar, Kant- & ogrässopmaskin samt sopsugsystem.

Sopredskap

Sopaggregat i många utföranden från Sweeptech och Bema.

Sand- & Saltspridare av beprövad konstruktion.

Sandspridare

Handdragen sandspridare från Bellon M.IT. Maskinburna sandspridare kommer i framtiden.

Vikplogar och sopaggregat

Sweeptech redskap

Våra egenutvecklade och svensktillverkade redskap.

Sopvalsar, snöplogar samt redskap för lövhantering

Bema Maschinenfabrik redskap

Tysktillverkade sopredskap i brett utbud. Användarvänliga, lätta att underhålla samt robust tysk kvalité. Sopvalsar till de allra minsta och största fordonen!