Innovativa redskap för snöröjning, halkbekämpning, och vägunderhåll - Made in Finland

SERCO

Tallrikspridare Vilho LKS

Serco Tallrikspridare Vilho LKS

Serco TOP Zoomplog

Serco TOP Zoomplog

Serco Valsspridare

Serco Valter TKS Valsspridare

Serco HK Hydraulisk Snöskopa

Serco HK Hydraulisk Snöskopa

Serco U-plog

Serco U-plog

Serco Niilo KH Sopskopa

Serco Niilo KH Sopskopa

Serco TOP Lövsug / Lövblås

Serco TOP Lövsug / Lövblås